תמונת מנוי: בכוח הזכות - הרשמה לכל ההרצאות בזום

בכוח הזכות - הרשמה לכל ההרצאות בזום

עונה: 2021/2022
כרטיסי מנוי: 7

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים