מוזיאון - מופע אורקולי

תמונת מופע: סיור אנגלית 30יוני

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 30 יוני 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 01יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 01 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור עברית 01יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 01 יולי 2022, 10:00
תמונת מופע: סיור עברית 01יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 01 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 03יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 03 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 03יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 03 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור עברית 03יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 03 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 03יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 03 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור עברית 03יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 03 יולי 2022, 14:00
תמונת מופע: סיור עברית 03יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 03 יולי 2022, 15:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 04יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 04 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 04יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 04 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור עברית 04יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 04 יולי 2022, 14:00
תמונת מופע: סיור עברית 04יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 04 יולי 2022, 15:30
תמונת מופע: סיור עברית 05יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 05 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 05יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 05 יולי 2022, 10:00
תמונת מופע: סיור עברית 05יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 05 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 05יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 05 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור עברית 05יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 05 יולי 2022, 15:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 06יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 06 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 06יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 06 יולי 2022, 12:30
תמונת מופע: סיור עברית 06יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 06 יולי 2022, 13:30
תמונת מופע: סיור עברית 06יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 06 יולי 2022, 14:30
תמונת מופע: סיור עברית 07יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 07 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 07יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 07 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 07יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 07 יולי 2022, 14:00
תמונת מופע: סיור עברית 07יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 07 יולי 2022, 15:00
תמונת מופע: סיור עברית 08יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 08 יולי 2022, 10:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 10יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 10 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 10יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 10 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 10יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 10 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור עברית 10יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 10 יולי 2022, 15:00
תמונת מופע: סיור עברית 11יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 11 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 11יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 11 יולי 2022, 10:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 11יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 11 יולי 2022, 10:30
תמונת מופע: סיור עברית 11יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 11 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 11יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 11 יולי 2022, 13:30
תמונת מופע: סיור עברית 11יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 11 יולי 2022, 14:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 11יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 11 יולי 2022, 15:30
תמונת מופע: סיור עברית 12יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 12 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 12יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 12 יולי 2022, 10:00
תמונת מופע: סיור עברית 12יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 12 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור עברית 12יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 12 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 12יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 12 יולי 2022, 14:00
תמונת מופע: סיור עברית 13יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 13 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור עברית 13יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 13 יולי 2022, 10:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 13יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 13 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 13יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 13 יולי 2022, 12:30
תמונת מופע: סיור עברית 13יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 13 יולי 2022, 14:30
תמונת מופע: סיור עברית 13יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 13 יולי 2022, 15:30
תמונת מופע: סיור עברית 14יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 14 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 14יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 14 יולי 2022, 10:30
תמונת מופע: סיור עברית 14יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 14 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 14יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 14 יולי 2022, 12:30
תמונת מופע: סיור עברית 14יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 14 יולי 2022, 13:30
תמונת מופע: סיור עברית 14יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 14 יולי 2022, 14:30
תמונת מופע: סיור עברית 14יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 14 יולי 2022, 15:30
תמונת מופע: סיור עברית 15יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 15 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 15יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 15 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 15יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 15 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 17יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 17 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור עברית 17יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 17 יולי 2022, 10:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 17יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 17 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור עברית 17יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 17 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 17יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 17 יולי 2022, 12:30
תמונת מופע: סיור עברית 17יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 17 יולי 2022, 13:30
תמונת מופע: סיור עברית 17יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 17 יולי 2022, 14:30
תמונת מופע: סיור עברית 17יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 17 יולי 2022, 15:30
תמונת מופע: סיור עברית 18יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 18 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 18יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 18 יולי 2022, 10:00
תמונת מופע: סיור עברית 18יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 18 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור עברית 18יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 18 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 18יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 18 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 18יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 18 יולי 2022, 13:30
תמונת מופע: סיור עברית 18יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 18 יולי 2022, 14:00
תמונת מופע: סיור עברית 18יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 18 יולי 2022, 15:00
תמונת מופע: סיור עברית 19יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 19 יולי 2022, 10:30
תמונת מופע: סיור עברית 19יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 19 יולי 2022, 12:30
תמונת מופע: סיור עברית 19יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 19 יולי 2022, 13:30
תמונת מופע: סיור עברית 19יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 19 יולי 2022, 14:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 19יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 19 יולי 2022, 15:00
תמונת מופע: סיור עברית 19יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 19 יולי 2022, 15:30
תמונת מופע: סיור עברית 20יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 20 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור עברית 20יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 20 יולי 2022, 10:30
תמונת מופע: סיור עברית 20יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 20 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 20יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 20 יולי 2022, 12:30
תמונת מופע: סיור עברית 20יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 20 יולי 2022, 13:30
תמונת מופע: סיור עברית 20יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 20 יולי 2022, 14:30
תמונת מופע: סיור עברית 20יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 20 יולי 2022, 15:30
תמונת מופע: סיור עברית 21יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 21 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 21יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 21 יולי 2022, 10:00
תמונת מופע: סיור עברית 21יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 21 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור אנגלית 21יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 21 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סור עברית 21יולי

סור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 21 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור עברית 21יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 21 יולי 2022, 14:00
תמונת מופע: סיור עברית 21יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 21 יולי 2022, 15:00
תמונת מופע: סיור עברית 22יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 22 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 22יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 22 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור עברית 22יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 22 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור עברית 22יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 22 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 24יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 24 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור עברית 24יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 24 יולי 2022, 10:30
תמונת מופע: סיור עברית 24יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 24 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 24יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 24 יולי 2022, 12:30
תמונת מופע: סיור עברית 24יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 24 יולי 2022, 13:30
תמונת מופע: סיור עברית 25יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 25 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 25יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 25 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור עברית 25יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 25 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 25יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 25 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור עברית 26יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 26 יולי 2022, 10:00
תמונת מופע: סיור עברית 26יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 26 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור עברית 26יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 26 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 26יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 26 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור עברית 26יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 26 יולי 2022, 14:00
תמונת מופע: סיור עברית 26יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 26 יולי 2022, 15:00
תמונת מופע: סיור עברית 27יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 27 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 27יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 27 יולי 2022, 10:30
תמונת מופע: סיור עברית 27יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 27 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 27יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 27 יולי 2022, 12:30
תמונת מופע: סיור עברית 27יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
רביעי, 27 יולי 2022, 13:30
תמונת מופע: סיור עברית 28יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 28 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 28יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 28 יולי 2022, 10:00
תמונת מופע: סיור עברית 28יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 28 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור עברית 28יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 28 יולי 2022, 12:00
תמונת מופע: סיור עברית 28יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 28 יולי 2022, 13:00
תמונת מופע: סיור עברית 28יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 28 יולי 2022, 14:00
תמונת מופע: סיור עברית 28יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 28 יולי 2022, 15:00
תמונת מופע: סיור עברית 29יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 29 יולי 2022, 09:00
תמונת מופע: סיור עברית 29יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 29 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 29יולי

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 29 יולי 2022, 11:00
תמונת מופע: סיור עברית 29יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שישי, 29 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 31יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 31 יולי 2022, 09:30
תמונת מופע: סיור עברית 31יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 31 יולי 2022, 10:30
תמונת מופע: סיור עברית 31יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 31 יולי 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור עברית 31יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 31 יולי 2022, 12:30
תמונת מופע: סיור עברית 31יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 31 יולי 2022, 14:30
תמונת מופע: סיור עברית 31יולי

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
ראשון, 31 יולי 2022, 15:30
תמונת מופע: סיור עברית 11אוגוסט

סיור עברית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
חמישי, 11 אוגוסט 2022, 11:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 22אוגוסט

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שני, 22 אוגוסט 2022, 14:30
תמונת מופע: סיור אנגלית 20ספטמבר

סיור אנגלית

מוזיאון - מופע אורקולי
פרטים נוספים
מרכז בגין - מוזיאון
שלישי, 20 ספטמבר 2022, 10:30
מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים